dr Maja Aleksić – diSlika Maja 2017 1pl. inž. maš., završila je Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1999. godine. Karijeru započinje iste godine u Direkciji za mere i dragocene metale Beograd, kao metrolog u Grupi za dužinu Metrološko-razvojnog sektora. Radila je na poslovima razvoja i održavanja etalona. Tokom 2008. godine realizuje primarni nacionalni etalon zvučnog pritiska i formira Laboratoriju za akustiku, prvu takvu laboratoriju u Direkciji za mere i dragocene metale. Od 2005. godine bila je predstavnik Srbije u Evropskoj organizaciji za metrologiju (EURAMET) u Tehničkom komitetu za akustiku, ultrazvuk i vibracije (TC-AUV). Od decembra 2013. godine, radila je u Akreditacionom telu Srbije, kao menadžer predmeta akreditacije laboratorija za etaloniranje i ispitivanje. Od 2016. godine u MAGAT Inženjeringu, organizuje i sprovodi obuke, kao menadžer za obuke. Autor je i kooautor velikog broja radova iz oblasti metrologije i sistema menadžmenta. Ekspert sa dugogodišnjim iskustvom za standarde  ISO/IEC 17025 i ISO/IEC 17020.

img_4843

dr Dragana Velimirović – dipl. inž. maš., radno iskustvo počinje 1999. godine u Centru za efektivnosti sistema i logistiku (CESiL) Mašinskog fakulteta u Beogradu, u svojstvu saradnika. Od 2000. godine radila je u Vojno-tehničkom institutu u Beogradu, Sektoru za borbena i neborbena vozila, gde je učestvovala u realizaciji više istraživačkih projekata. Tu je 2004. godine stekla zvanje Samostalni istraživač. Od 2007. godine zaposlena je u Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija, Beograd, gde je u periodu od 2007. do 2009. godine bila asistent na predmetima Upravljanje kvalitetom, Proizvodni i uslužni menadžment i Preduzetništvo. U zvanje predavača strukovnih studija izabrana je 2009. godine za prethodno navedenu grupu predmeta. Autor je ili koautor dva udžbenika i jednog priručnika kao i velikog broja radova. Član je Komisije za obezbeđenje kvaliteta i aktivno učestvuje u realizaciji zadataka koje se vezuju za tu oblast.

mr Zozoran_original-copyran Šofranac, dipl.el.inž., dugogodišnju karijeru započinje 1976. godine u Tehničkom opitnom centru u Beogradu u Laboratoriji za primarne etalone električnih veličina kao samostalni istraživač, na poslovima razvoja i održavanja etalona. Od septembra 1988. do kraja 1989. boravio na specijalizaciji u PTB-u u Braunšvajgu, Nemačka, u laboratoriji za električnu otpornost, gde je realizovao automatizovani adaptirani most za merenje velikih otpornosti. Od 1991. godine postaje načelnik Laboratorije za primarne etalone električnih veličina u TOC-u. Objavio je kao autor/koautor veliki broj radova. Od 2006. godine do penzije 2016., radio je u Direkciji za mere i dragocene metale, Beograd, gde je učestvovao u realizaciji projekta primarnog nacionalnog etalona za jednosmerni napon na bazi Džozefsonovog  efekta. Tehnički ekspert sa dugogodišnjim iskustvom za standard ISO/IEC 17025.

IMG_0566 2

Biljana Tomić, dipl.pravnik, dugogodišnju karijeru je počela 1986. godine u Predsedništvu SFRJ i Kabinetu Predsednika Republike, a od 1998. nastavlja sa radom u Jugoslovenskom akreditacionom telu JUAT (sada Akreditaciono telo Srbije), kao načelnik Odeljenja za pravne, opšte i kadrovske poslove. Tokom 18 godina rada u Akreditacionom telu Srbije učestvovala je na izradi dva zakona o akreditaciji i podzakonskih akata, Statuta, kao i dokumenata sistema menadžmenta ATS-a. Aktivno sarađivala sa resornim ministarstvima i institucijama infrastrukture kvaliteta i učestvovala u svim dosadašnjim ocenjivanjima ATS-a od strane Evropske akreditacije EA. Dugi niz godina bila je predavač na seminarima i obukama organizovanih od strane ATS-a.  Tokom 2016/2017. godine zaposlena u Kancelariji javnog izvršitelja. Vodeći je  ocenjivač za sisteme menadžmenta po standardu ISO/IEC 17021 i proveravač u sertifikaciji sistema menadžmenta prema standardima ISO 9001 i OHSAS 18001.

Kalendar obuka

<< јун 2021 >>
пусчпсн
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4


OPEN DAY

saznajte više

svakog četvrtka
Vreme: 10h - 15h

Prijave se vrše na:

Tel: +381 (0)11 3514 367
Mob: +381 (0)60 6470 180
Email: office@magat.rs


 

OPEN DAY

Pozivamo Vas da dodjete na „Open day MAGAT-a“ gde možete dobiti osnovne informacije iz metrologije i sistema kvaliteta, kao i informacije o postupcima zaštite prava intelektualne svojine, a koji je namenjen:

1) svim osobama u akreditovanim i neakreditovanim laboratorijama za ispitivanje/etaloniranje i kontrolnim telima, koji imaju nedoumice u bilo kom segmentu svog rada, koji se odnosi na sistem menadžmenta ili aktivnosti ispitivanja/etaloniranja/kontrolisanja merila.

2) svim pojedincima i firmama koje imaju potrebu da štite svoje tehnološko stvaralaštvo u vidu intelektualne svojine (patenti, mali patenti, žigovi – brendovi, dizajn i autorska i srodna prava), za pretraživanje baza patenata, žigova i dizajna, kao i pri kreiranju novih proizvodnih programa.

’Open day’ se održava svakog četvrtka u mesecu tokom cele godine. Da biste se prijavili na ’Open day’, molimo Vas da nam na e-mail adresu office@magat.rs pošaljete Vaše podatke, i to:

- ime i prezime,
- broj telefona,
- e-mail adresu,
- oblast koja Vas interesuje,
- naziv preduzeća u kojem ste zaposleni (nije obavezno)
- odredjena pitanja u vezi sa temom konsultacija (nije obavezno).

Uz interaktivni rad, kroz razmenu iskustva i druženje, naši eksperti i stručnjaci pružaju konsultacije i stručnu pomoć, kroz konkretne odgovore usmerene ka rešavanju postavljenih problema.

Nudimo:
Pisani materijal sa konsultacija (sastanka) sa zajedničkim rešenjima do kojih smo došli (materijal se dobija odmah narednog ponedeljka)

Kafa + Cheesecake
Cena: 1200,00 dinara/po satu + PDV