VEKOM GEO d.o.o. Beograd

Naše poverenje u poslovanju sa Agencijom Magat zasnovano je na bogatoj integraciji znanja, stručnosti, iskustva i kompetencija kojima zaposleni iz Magat-a raspolažu.

Obuke sektora za kvalitet istovremeno podižu svest polaznika o značaju sistema kvaliteta, uz ilustrovano tumačenje standarda realnim primerima iz prakse. Kao polaznici, tokom obuka smo animirani na interaktivno učešće i razjašnjavanje svih eventualnih nedoumica. Predavači kao i ostali zaposleni u Agenciji Magat reprezentuju visok stepen stručnog profesionalizma, sa domaćinskim i prijateljskim tretmanom kako za vreme tako i nakom završenih obuka.

Organizacija Vekom Geo d.o.o., Beograd


AMSS-CMV d.o.o. Beograd

Obuke su organizovane sukcesivno i zahvaljujući zadovoljstvu samih polaznika obuke koji su je ocenili kao izuzetno kvalitetnu, sa velikom posvećenošću predavača njenim polaznicima, od za početak planirana dva zaposlena, odlučili smo se da ukupno šest zaposlenih uputimo na obuku.

Svi su se po završetku iste izjasnili o njoj kao vrlo korisnoj i izuzetno kvalitetno organizovanoj i održanoj. Pogledajte više ovde


TATRAVAGONKA BRATSTVO d.o.o. Subotica

Kako od prvog kontakta sa Vama, prešli smo zajednički jedan put od ugovaranja, do izrade potrebnih dokumenata, sprovedenog školovanja, instrukcija i nesebično datih saveta. Taj put je zahvaljujući Vama, zahvaljujući Vašem profesionalnom i stručnom pristupu bio sad na kraju mogu reći i lep i lak.
Mogu da kažem za Vas da smo stekli jednog poslovnog prijatelja na koga ćemo uvek u budućnosti moći računati i kog ćemo svakom moći preporučiti. Preporuku pogledajte ovde