TRAINING Centar MAGAT bavi se pružanjem usluga obuka u oblastima sistema menadžmenta i metrologije. Izvođenje obuka vrši se u prostorijama TRAINING Centra ili u prostorijama klijenta (‘’in house’’). Centar raspolaže stručnjacima sa dugogodišnjim radnim iskustvom u metrologiji, akreditaciji i oblasti sistema menadžmenta.

Programi obuka

SISTEMI MENADŽMENTA

Oznaka obuke Naziv obuke Trajanje obuke
Q-03 SRPS ISO 9001:2015 ZAHTEVI STANDARDA
Saznajte više
1 dan (8 sati) 
IP-05 Interni proveravač za SRPS ISO 9001:2015 
Saznajte više
2 dana (16 sati) 
Q-04 SRPS OHSAS 18001 ZAHTEVI STANDARDA
Saznajte više
1 dan (8 sati)
IP-03 Interni proveravač za SRPS OHSAS 18001 
Saznajte više
2 dana (16 sati)
Q-05 SRPS ISO 14001:2015 ZAHTEVI STANDARDA
Saznajte više
1 dan (8 sati)
IP-04 Interni proveravač za SRPS ISO 14001:2015 
Saznajte više
2 dana (16 sati)

OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI

Oznaka obuke Naziv obuke Trajanje obuke
IP-01 Interni proveravač za SRPS ISO/IEC 17025:2006
Saznajte više
2 dana (16 sati)
Q-01 SRPS ISO/IEC 17025:2006 ZAHTEVI STANDARDA
Saznajte više
1 dan (8 sati)
IP-02 Interni proveravač za SRPS ISO/IEC 17020:2012
Saznajte više
2 dana (16 sati)
Q-02 SRPS ISO/IEC 17020:2012 ZAHTEVI STANDARDA
Saznajte više
1 dan (8 sati)
IP-06 Interni proveravač za SRPS EN ISO 15189:2014
Saznajte više
2 dana (16 sati)
Q-06 SRPS EN ISO 15189:2014 ZAHTEVI STANDARDA
Saznajte više
1 dan (8 sati)
Q-07 Tranzicija sa standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006 na SRPS ISO/IEC 17025:2017
Saznajte više
1 dan (8 sati)
Q-08 SRPS ISO/IEC 17025:2017 ZAHTEVI STANDARDA
Saznajte više
1 dan (8 sati)
IP-07 Interni proveravač za SRPS ISO/IEC 17025:2017
Saznajte više
2 dana (16 sati)
Q-09 RIZICI U LABORATORIJAMA (identifikacija, analiza, vrednovanje i kontrola)
Saznajte više
1 dan (6 sati)

METROLOGIJA

Oznaka obuke Naziv obuke Trajanje obuke
M-01 MERNA NESIGURNOST
Saznajte više
1 dan (7 sati)
M-02 Interna kontrola kvaliteta
Saznajte više
1 dan (7 sati)

Kalendar obuka

<< јун 2021 >>
пусчпсн
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4


OPEN DAY

saznajte više

svakog četvrtka
Vreme: 10h - 15h

Prijave se vrše na:

Tel: +381 (0)11 3514 367
Mob: +381 (0)60 6470 180
Email: office@magat.rs


 

Q-03

Obuka je namenjena svim zaposlenima koji su uključeni u sistem menadžmenta kvalitetom u organizacijama koje uvode ili prelaze na novo izdanje standarda SRPS ISO 9001:2015.
Cilј obuke je razumevanje zahteva standarda SRPS ISO 9001:2015 i sticanje teorijskih i praktičnih znanja radi implementacije i primene referentnog standarda, bez obzira na delatnost i veličinu organizacije.
Obuka je organizovana kao jednodnevni kurs (u trajanju od 8 sati predavanja i vežbi + pauze za kafu i ručak), kroz teorijska predavanja i niz praktičnih vežbi koje omogućuju razumevanje zahteva referentnog standarda.

IP-05

Obuka je namenjena svim zaposlenima u organizaciji koji učestvuju ili su uključeni u sprovođenje internih provera sistema menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015.
Cilј obuke je sticanje veština i osposobljavanje za planiranje i sprovođenje internih provera, bez obzira na veličinu i broj zaposlenih u organizaciji.
Obuka je organizovana kao dvodnevni kurs (u trajanju od 16 sati predavanja i vežbi + pauze za kafu i ručak), kroz teorijska predavanja, niz praktičnih vežbi i simulaciju sprovođenja internih provera, kroz interaktivni rad sa instruktorom obuke.

Q-04

Obuka je namenjena svim zaposlenima koji su uključeni u sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu u organizacijama koje imaju ili uvode standard SRPS OHSAS 18001:2008.
Cilј obuke je razumevanje zahteva standarda SRPS OHSAS 18001 i sticanje teorijskih i praktičnih znanja radi implementacije i primene referentnog standarda, bez obzira na delatnost i veličinu organizacije.
Obuka je organizovana kao jednodnevni kurs (u trajanju od 8 sati predavanja i vežbi + pauze za kafu i ručak), kroz teorijska predavanja i niz praktičnih vežbi koje omogućuju razumevanje zahteva referentnog standarda.

IP-03

Obuka je namenjena svim zaposlenima u organizaciji koji učestvuju ili su uključeni u sprovođenje internih provera sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu prema zahtevima standarda SRPS OHSAS 18001:2008.
Cilј obuke je sticanje veština i osposobljavanje za planiranje i sprovođenje internih provera, bez obzira na veličinu i broj zaposlenih u organizaciji.
Obuka je organizovana kao dvodnevni kurs (u trajanju od 16 sati predavanja i vežbi + pauze za kafu i ručak), kroz teorijska predavanja, niz praktičnih vežbi i simulaciju sprovođenja internih provera, kroz interaktivni rad sa instruktorom obuke.

Q-05

Obuka je namenjena svim zaposlenima koji su uključeni u sistem upravljanja zaštitom životne sredine u organizacijama koje imaju ili uvode standard SRPS ISO 14001:2015.
Cilј obuke je razumevanje zahteva standarda SRPS ISO 14001 i sticanje teorijskih i praktičnih znanja radi implementacije i primene referentnog standarda, bez obzira na delatnost i veličinu organizacije.
Obuka je organizovana kao jednodnevni kurs (u trajanju od 8 sati predavanja i vežbi + pauze za kafu i ručak), kroz teorijska predavanja i niz praktičnih vežbi koje omogućuju razumevanje zahteva referentnog standarda.

IP-04

Obuka je namenjena svim zaposlenima u organizaciji koji učestvuju ili su uključeni u sprovođenje internih provera sistema upravljanja zaštitom životne sredine prema zahtevima standarda SRPS ISO 14001:2015.
Cilј obuke je sticanje veština i osposobljavanje za planiranje i sprovođenje internih provera, bez obzira na veličinu i broj zaposlenih u organizaciji.
Obuka je organizovana kao dvodnevni kurs (u trajanju od 16 sati predavanja i vežbi + pauze za kafu i ručak), kroz teorijska predavanja, niz praktičnih vežbi i simulaciju sprovođenja internih provera, kroz interaktivni rad sa instruktorom obuke.

IP-01

Obuka je namenjena rukovodiocima kvaliteta, rukovodiocima laboratorija i osoblјu laboratorija, koje je uklјučeno u aktivnosti sprovođenja internih provera u laboratorijama za ispitivanje i/ili etaloniranje prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006.
Cilј obuke je sticanje teorijskih i praktičnih znanja o zahtevima referentnog standarda i drugih dokumenata koje laboratorije koriste u svom radu, metodama i tehnikama provere, kao i sticanje veština i osposoblјavanje za planiranje i sprovođenje internih provera (uz korišćenje radnih dokumenata pri proveri, upravlјanje nalazima provere, zaklјučno sa ocenom adekvatnosti korektivnih mera i verifikacijom neusaglašenosti i pisanja izveštaja sa provere), bez obzira na veličinu i broj zaposlenih u organizaciji.
Obuka je organizovana kao dvodnevni kurs (u trajanju od 16 sati predavanja i vežbi + pauze za kafu i ručak), kroz teorijska predavanja, niz praktičnih vežbi i simulaciju sprovođenja internih provera, kroz interaktivni rad sa instruktorom obuke.

Q-01

Obuka je namenjena svim zaposlenima u laboratorijama za etaloniranje i laboratorijama za ispitivanje, koji su uklјučeni u aktivnosti sistema menadžmenta i/ili tehničke aktivnosti.
Cilј obuke je razumevanje zahteva standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006 i sticanje teorijskih i praktičnih znanja radi implementacije referentnog standarda u laboratorijama za ispitivanje i/ili etaloniranje, ispunjenja zahteva standarda i dokazivanja kompetentnosti laboratorije.
Obuka je organizovana kao jednodnevni kurs (u trajanju od 8 sati predavanja i vežbi + pauze za kafu i ručak), kroz teorijska predavanja i niz praktičnih vežbi koje omogućuju razumevanje zahteva referentnog standarda.

IP-02

Obuka je namenjena rukovodiocima kvaliteta, tehničkim rukovodiocima i osoblјu kontrolnih tela, koje je uklјučeno u aktivnosti sprovođenja internih provera prema standardu SRPS ISO/IEC 17020:2012.
Cilј obuke je sticanje teorijskih i praktičnih znanja o zahtevima referentnog standarda i drugih dokumenata koja kontrolna tela koriste u svom radu, metodama i tehnikama provere, kao i sticanje veština i osposoblјavanje za planiranje i sprovođenje internih provera (uz korišćenje radnih dokumenata pri proveri, upravlјanje nalazima provere, zaklјučno sa ocenom adekvatnosti korektivnih mera i verifikacijom neusaglašenosti i pisanja izveštaja sa provere), bez obzira na veličinu i broj zaposlenih u organizaciji.
Obuka je organizovana kao dvodnevni kurs (u trajanju od 16 sati predavanja i vežbi + pauze za kafu i ručak), kroz teorijska predavanja, niz praktičnih vežbi i simulaciju sprovođenja internih provera, kroz interaktivni rad sa instruktorom obuke.

Q-02

Obuka je namenjena svim zaposlenima u kontrolnim telima, koji su uklјučeni u aktivnosti vezane za sistem menadžmenta i/ili tehničke aktivnosti.
Cilј obuke je razumevanje zahteva standarda SRPS ISO/IEC 17020:2012 i sticanje teorijskih i praktičnih znanja radi implementacije referentnog standarda u kontrolnom telu, ispunjenja zahteva standarda i dokazivanja tehničke kompetentnosti kontrolnog tela.
Obuka je organizovana kao jednodnevni kurs (u trajanju od 8 sati predavanja i vežbi + pauze za kafu i ručak), kroz teorijska predavanja i niz praktičnih vežbi koje omogućuju razumevanje zahteva referentnog standarda.

IP-06

Obuka je namenjena direktorima laboratorija, rukovodiocima kvaliteta i osoblјu laboratorija, koje je uklјučeno u aktivnosti sprovođenja internih provera u medicinskim laboratorijama prema standardu SRPS EN ISO 15189:2014.
Cilј obuke je sticanje teorijskih i praktičnih znanja o zahtevima referentnog standarda i drugih dokumenata koje medicinske laboratorije koriste u svom radu, metodama i tehnikama provere, kao i sticanje veština i osposoblјavanje za planiranje i sprovođenje internih provera (uz korišćenje radnih dokumenata pri proveri, upravlјanje nalazima provere, zaklјučno sa ocenom adekvatnosti korektivnih mera i verifikacijom neusaglašenosti i pisanja izveštaja sa provere), bez obzira na veličinu i broj zaposlenih u organizaciji.
Obuka je organizovana kao dvodnevni kurs (u trajanju od 16 sati predavanja i vežbi + pauze za kafu i ručak), kroz teorijska predavanja, niz praktičnih vežbi i simulaciju sprovođenja internih provera, kroz interaktivni rad sa instruktorom obuke.

Q-06

Obuka je namenjena svim zaposlenima u medicinskim laboratorijama, koji su uklјučeni u aktivnosti sistema menadžmenta i/ili tehničke aktivnosti.
Cilј obuke je razumevanje zahteva standarda SRPS EN ISO 15189:2014 i sticanje teorijskih i praktičnih znanja radi implementacije referentnog standarda u medicinskim laboratorijama, ispunjenja zahteva standarda i dokazivanja kompetentnosti laboratorije.
Obuka je organizovana kao jednodnevni kurs (u trajanju od 8 sati predavanja i vežbi + pauze za kafu i ručak), kroz teorijska predavanja i niz praktičnih vežbi koje omogućuju razumevanje zahteva referentnog standarda.

Q-07

Obuka je namenjena osoblju laboratorija za etaloniranje/ispitivanje, koji su uklјučeni u aktivnosti sistema menadžmenta i/ili tehničke aktivnosti u akreditovanim laboratorijama koje prelaze na novo izdanje standarda.
Cilј obuke je osposobljavanje za tranziciju sa standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006 na standard SRPS ISO/IEC 17025:2017, uz smernice za izmenu dokumenata sistema menadžmenta.
Obuka je organizovana kao jednodnevni kurs (u trajanju od 8 sati  predavanja i vežbi i pauzama za osveženje).

Q-08

Obuka je namenjena svim zaposlenima u laboratorijama za etaloniranje i laboratorijama za ispitivanje, koji su uklјučeni u aktivnosti sistema menadžmenta i/ili tehničke aktivnosti.
Cilј obuke je razumevanje zahteva standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017 i sticanje teorijskih i praktičnih znanja radi implementacije referentnog standarda u laboratorijama za ispitivanje i/ili etaloniranje, ispunjenja zahteva standarda i dokazivanja kompetentnosti laboratorije.
Obuka je organizovana kao jednodnevni kurs (u trajanju od 8 sati predavanja i vežbi + pauze za kafu i ručak), kroz teorijska predavanja i niz praktičnih vežbi koje omogućuju razumevanje zahteva referentnog standarda.

IP-07

Obuka je namenjena rukovodiocima kvaliteta, rukovodiocima laboratorija i osoblјu laboratorija, koje je uklјučeno u aktivnosti sprovođenja internih provera u laboratorijama za ispitivanje i/ili etaloniranje prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2017.
Cilј obuke je obnavljanje i sticanje teorijskih i praktičnih znanja o zahtevima referentnog standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017, smernica za sprovođenje internih provera SRPS EN ISO 19011:2018 i drugih dokumenata koje laboratorije koriste u svom radu, metodama i tehnikama provere, kao i sticanje veština i osposoblјavanje za planiranje i sprovođenje internih provera (uz korišćenje radnih dokumenata pri proveri, upravlјanje nalazima provere, zaklјučno sa ocenom adekvatnosti korektivnih mera i verifikacijom neusaglašenosti i pisanja izveštaja sa provere), bez obzira na veličinu i broj zaposlenih u organizaciji.
Obuka je organizovana kao dvodnevni kurs (u trajanju od 16 sati predavanja i vežbi + pauze za kafu i ručak), kroz teorijska predavanja, niz praktičnih vežbi i simulaciju sprovođenja internih provera, kroz interaktivni rad sa instruktorom obuke.

Q-09

Obuka je namenjena osoblju laboratorija za etaloniranje/ispitivanje, koji su uklјučeni u aktivnosti sistema menadžmenta i/ili tehničke aktivnosti u laboratorijama koje uvode ili prelaze na sistem menadžmenta prema SRPS ISO/IEC 17025:2017.
Cilј obuke je razumevanje rizika u laboratorijama, identifikacija, procena i vrednovanje, kao i upravljanje rizicima po nepristrasnost rada laboratorije i rizicima u laboratorijskim aktivnostima.
Obuka je organizovana kao jednodnevni kurs (u trajanju od 6 sati  predavanja i vežbi i pauzama za osveženje), kroz primere i diskusiju koji omogućuju potpuno razumevanje rizika.

M-01

Obuka je namenjena tehničkim rukovodiocima i svim zaposlenima u laboratorijama za etaloniranje i/ili ispitivanje, kao i laboratorijama za ispitivanje koje obavlјaju etaloniranja za sopstvene potrebe, a koji su uklјučeni u tehničke aktivnosti laboratorije.
Cilј obuke je sticanje teorijskih i praktičnih znanja o proceni merne nesigurnosti.
Obuka je organizovana kao jednodnevni kurs (u trajanju od 7 sati predavanja i vežbi + pauze za kafu i ručak), kroz teorijska predavanja i niz praktičnih vežbi o proračunu mernih nesigurnosti, datih kroz konkretne primere u različitim oblastima etaloniranja/ispitivanja.

M-02

Obuka je namenjena tehničkim rukovodiocima i svim zaposlenima u laboratorijama za etaloniranje i/ili ispitivanje, kao i laboratorijama za ispitivanje koje obavlјaju etaloniranja za sopstvene potrebe, a koji su uklјučeni u tehničke aktivnosti laboratorije.
Cilј obuke je sticanje teorijskih i praktičnih znanja o metodama interne kontrole kvaliteta, u zavisnosti od delatnosti laboratorije.
Obuka je organizovana kao jednodnevni kurs (u trajanju od 7 sati predavanja i vežbi + pauze za kafu i ručak), kroz teorijska predavanja i niz praktičnih primera u konkretnim oblastima etaloniranja/ispitivanja.

OPEN DAY

Pozivamo Vas da dodjete na „Open day MAGAT-a“ gde možete dobiti osnovne informacije iz metrologije i sistema kvaliteta, kao i informacije o postupcima zaštite prava intelektualne svojine, a koji je namenjen:

1) svim osobama u akreditovanim i neakreditovanim laboratorijama za ispitivanje/etaloniranje i kontrolnim telima, koji imaju nedoumice u bilo kom segmentu svog rada, koji se odnosi na sistem menadžmenta ili aktivnosti ispitivanja/etaloniranja/kontrolisanja merila.

2) svim pojedincima i firmama koje imaju potrebu da štite svoje tehnološko stvaralaštvo u vidu intelektualne svojine (patenti, mali patenti, žigovi – brendovi, dizajn i autorska i srodna prava), za pretraživanje baza patenata, žigova i dizajna, kao i pri kreiranju novih proizvodnih programa.

’Open day’ se održava svakog četvrtka u mesecu tokom cele godine. Da biste se prijavili na ’Open day’, molimo Vas da nam na e-mail adresu office@magat.rs pošaljete Vaše podatke, i to:

- ime i prezime,
- broj telefona,
- e-mail adresu,
- oblast koja Vas interesuje,
- naziv preduzeća u kojem ste zaposleni (nije obavezno)
- odredjena pitanja u vezi sa temom konsultacija (nije obavezno).

Uz interaktivni rad, kroz razmenu iskustva i druženje, naši eksperti i stručnjaci pružaju konsultacije i stručnu pomoć, kroz konkretne odgovore usmerene ka rešavanju postavljenih problema.

Nudimo:
Pisani materijal sa konsultacija (sastanka) sa zajedničkim rešenjima do kojih smo došli (materijal se dobija odmah narednog ponedeljka)

Kafa + Cheesecake
Cena: 1200,00 dinara/po satu + PDV