Loading Map....

Datum/Vreme
Datum - 28.02.2018.
08:30 - 17:30

Mesto
Training center Magat


Obuka je namenjena osoblju laboratorija za etaloniranje/ispitivanje, koji su uklјučeni u aktivnosti sistema menadžmenta i/ili tehničke aktivnosti u akreditovanim laboratorijama koje prelaze na novo izdanje standarda.
Cilј obuke je osposobljavanje za prelazak sa standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006 na standard SRPS ISO/IEC 17025:2017.
Obuka je organizovana kao jednodnevni kurs (u trajanju od 8 sati  predavanja i vežbi i pauzama za osveženje).

Prijave možete slati putem mejla office@magat.rs ili putem rezervacija na sajtu.

Rezervacije

Nije moguće izvršiti rezervaciju za ovaj događaj